5. NARATIVNI PRISTOP

CILJ: Učeči se bodo usvojili znanje o tem kako pravilno voditi pogovor z uporabo narativnega pristopa

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

LO1: Understand a Questioning Attitude

LO2: Understand Externalization

LO3: Practise Circular Questioning Methods

LO4: Practise Narrative Inquiry

UI5: Razumeti spretnosti in veščine potrebne za izgradnjo rešitev

LO6: Compose Narrative Inquiry Questions

1. Kako bi imenovali problem, ki vpliva na vaše življenje?

  1. Kako bi imenovali problem, ki vpliva na vaše življenje?
  2. Če bi ga lahko opisali, kako bi izgledal? Bi bil moškega ali ženskega spola? Ali bi bil mlad ali star? Ali bi govoril? Če da, kaj bi povedal?
  3. Kdaj se je prvič pojavil problem v vašem življenju?
  4. Kakšni so nameni, ki jih ima po vašem mnenju problem za vas in vaše življenje?
  5. Na lestvici od 0 do 10, kjer »0« pomeni, da težava sploh ne vpliva na vaše življenje, in »10« pomeni, da problem popolnoma vpliva na vaše življenje, kam bi v svojem življenju umestili ta problem?

 

Previous Next

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Pomembno

Ta tečaj je brezplačen brez prijave ...!

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

sl_SISlovenščina
X