LISTENING COMPETENCES

CILJ: Poznavanje vloge poslušalca pri delu z zgodbami. Prepoznavanje vpliva (opaženega) vedenja poslušalca na propovedovalca. Prepoznavanje sposobnosti zaznavanja drugega (empatija), da bi mu lahko pomagali pri njegovi zgodbi in propovedovanju. Zavedanje, da "odvračanje od sebe" (narediti korak nazaj) že lahko opolnomoči druge.

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

LO1: Explain the Impact / Influence of the Listener / Teller

LO2: Understand Listening Behaviour

LO3: Understand Empathic Listening

LO4: Understand the Social Benefits of Empathy

Primer vaje

Zainteresirani in zdolgočaseni: Zavedanje, kako naše poslušanje vpliva na drugega. Ta aktivnost mora biti zabavna za udeležence.

Skupina je razdeljena na dva dela. Eno skupino vodi izobraževalec in jo poduči o pravilih igre. Udeleženci sedijo v parih, eden je pripovedovalec, drugi pa poslušalec. Izobraževalec določi neko temo (ne pretirano resno ali zahtevno), ki bi utegnila biti zanimiva skupini. Poslušalci imajo nalogo, da pozorno poslušajo drugega v predhodno dogovorjenem obsegu, dokler izobraževalce ne poda predhodno dogovorjenega znaka (ploskanje, kašljanje, …) na katerega poslušalci vidno nakažejo postopno zmanjšanje vneme poslušanja drugega. dolgčas. Oblikujte skupine štirih ali šestih ljudi in se pogovorite o tem, kako se je počutil tisti, ki je bil v vlogi pripovedovalca. Podelite izkušnjo na skupinski razpravi.

 

Previous Next

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Pomembno

Ta tečaj je brezplačen brez prijave ...!

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

sl_SISlovenščina
X