INTRODUCTION TO WORKING WITH STORIES

CILJ: Pridobiti znanje o strukturah zgodbe, metaforah in možnostih uporabe le-teh

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

UI1: Povedati in obrazložiti najljubšo zgodbo

UI2: Pojasniti različne strukture zgodb

UI3: Raziskati praktično uporabo struktur zgodb

UI4: Pripraviti in izvesti predstavitev zgodbe

UI5: Opraviti postopek samoocenjevanja

Primer vaje – Začetek dela ali »Prijava«

Začenši s »portretnim krogom« kot ledolomilcem (hitri portreti drug drugega in osebna vprašanja, v igro se vključi tudi izobraževalec), naj se skupina med seboj seznani. Vsak udeleženec nariše hiter (10 min) portret vsaj treh drugih oseb in zapiše (ne vpraša) vprašanja drugemu. Po treh krogih vsak udeleženec izbere 1 portret (ali 1 vprašanje), ki mu je zanimiv(o) in razloži svojo izbiro skupini. Po vaji udeleženci rečejo: »Prijavljeni«.

 

Dovolite udeležencem, da ob pripovedovanju stojijo (ni obvezno) pri čemer izobraževalec poudari, da gre pri tem že za pripovedovanje zgodbe. Vsi smo »pripovedovalci zgodb«, čeprav menimo, da nismo.

 

 Previous  Next

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Pomembno

Ta tečaj je brezplačen brez prijave ...!

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

sl_SISlovenščina
X