3. KAKO DELUJEJO ZGODBE

CILJ: Poznavanje in razumevanje identitete, (namensko / osebno) pripovedovanje zgodb (prevladujoči narativi) in posledic le-tega (za posameznika in družbo).

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

UI1: Razumeti identiteto in vidike lastne osebnosti

LO2: Understand Identity

LO3: Understand the Influence of Identity on Stories

UI4: Razumeti dominantne pripovedi

UI5: Razumeti vpliv in možne uporabe zgodb

Primer vaje – »Emocionalni histogram«

»Pomislite na trenutek v vašem življenju, ko so se vaša čustva spremenila (srečna, žalostna, jezna, zadovoljna itd.). Poskusite ta čustva izraziti v barvah v histogramu (prikazati primer) iz vzroka do učinka in končnega stanja«

 

 

 

 

 

CILJ: Poznavanje vloge poslušalca pri delu z zgodbami. Prepoznavanje vpliva (opaženega) vedenja poslušalca na propovedovalca. Prepoznavanje sposobnosti zaznavanja drugega (empatija), da bi mu lahko pomagali pri njegovi zgodbi in propovedovanju. Zavedanje, da "odvračanje od sebe" (narediti korak nazaj) že lahko opolnomoči druge.

 

Previous Next

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Pomembno

Ta tečaj je brezplačen brez prijave ...!

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

sl_SISlovenščina
X