6. KULTURNA IN KONTEKSTUALNA OBČUTLJIVOST

Aim: The learner will know how to adapt for any specific context and cultural differences.

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

LO1: Contextualise Different Educational / Professional Backgrounds

LO2: Manage Safe Settings

LO3: Use Common Language Structures

Primer vaje – Ustvarjanje varnega okolja

Udeleženci so združeni v parih skladu s posebnostmi svojih skupnosti/uporabnikov. Razmišljajo naj o fizičnih značilnostih t.i. »tretjega prostora« za delo s svojo skupnostjo oz. uporabniki. Pozovite jih, naj opredelijo specifična vprašanja ali dodatne okoliščine, ki jih je treba upoštevati tako glede fizičnega prostora kot tudi ustreznosti elementov okolja, kot so kultura, tradicija, starost, spol itd.

 

Previous Start OVER

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Pomembno

Ta tečaj je brezplačen brez prijave ...!

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

sl_SISlovenščina
X