Rezultati

Rezultati projekta

ZBORNIK O OBSTOJEČIH IZOBRAŽEVANJIH IN CERTIFIKACIJSKIH INICIATIVAH NA PODROČJU STORYTELLINGA

Zbornik je prvi rezultat Erasmus + projekta »StoryTeller - Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries«. Osrednji cilj tega projekta je postaviti temelje za dolgoročni razvoj profesionalnega dela z zgodbami v tozadevno »manj opremljenih« evropskih državah in s tem prispevati k bolj uravnoteženemu razvoju tega pristopa v Evropi in s tem. prispevati k bolj opolnomočeni in enakopravni družbi.

ST_Compendium.pdf

 

UČNI NAČRT STORYTELLER

The aim of this intellectual output was the development, testing, improvement and multiplication of an innovative and (ECVET/EQAVET) aligned C-VET Curriculum for professional storytelling for all professionals working with disadvantaged groups to be able to recognise and use a set of storytelling techniques, methods and tools for empowerment of people facing risk of social exclusion situations.

 

INFOGRAFIKA

Infographics.pdf

 

STORYTELLER UNIVERZALNA METODOLOGIJA ZA STROKOVNE DELAVCE & VIDEO 

Cilj tega intelektualnega rezultata je razvoj univerzalnih in vsesplošno uporabnih metodoloških smernic za usposabljanje strokovnjakov (ne glede na njihovo strokovno ozadje, področje, ciljno skupino in namen), ki delajo z ranljivimi skupinami, da bi le-ti usvojili nekatere osnovne univerzalne veščine, znanje, metode, orodja in tehnike za lažje delo in opolnomočenje posameznikov ali skupin. 

 

SPLETNA IZOBRAŽEVALNA PLATFORMA S PROSTO DOSTOPNIMI GRADIVI

Spletna interaktivna izobraževalna platforma je prosto dostopna v 6 partnerskih jezikih (SI, AT, IT, ES, NL, EN) vsem zainteresiranim stranem v Evropi in služi kot platforma za učenje s prosto dostopnimi izobraževalnimi viri (OER), ki obsegajo intelektualne rezultate projekta: http://learnstorytelling.eu/en/results/ in elemente za spodbujanje samostojnega učenja z inspirativnimi videoposnetki: http://learnstorytelling.eu/en/

 

NAČRT TRAJNOSTI REZULTATOV

Cilj tega intelektualnega rezultata jev dolgoročni spodbudi in uporabi gradiva projekta StoryTeller. Dokument vsebuje informacije o vseh korakih in ukrepih, ki jih je izpeljalo projektno partnerstvo s ciljem priznavanja in potrjevanja nove kvalifikacije.

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

sl_SISlovenščina
X