UČNI NAČRT


 

Pristop k oblikovanju učnega načrta izpostavlja pomen jasno začrtovane poti za strokovne delavce in izvajalce izobraževanja z namenom zagotavljanja usklajenega in tekočega učnega procesa z dovolj možnostmi za uporabo in združevanje različnih orodij, vaj in drugih interakcij v učnem procesu. 

Vsak projektni partner je oblikoval učno enoto, strukturirano z učnimi izidi. V okviru slednjih se ne osredotočamo le na posredovanje vsebinskega znanja, temveč si prizadevamo zagotoviti, da bi lahko učeči se uporabili to znanje v poklicnih ali osebnih situacijah.

Ime učnega načrta je DELO Z ZGODBAMI in vsebuje naslednje učne enote:

• Enota 1: Spretnosti pripovedovanja zgodb

• Enota 2: Oblikovanje skupine in skupinska dinamika 

• Enota 3: Kako delujejo zgodbe 

• Enota 4: Kompetence za empatično poslušanje 

• Enota 5: Narativni pristop 

• Enota 6: Kulturna in kontekstna občutljivost

• Enota 7: Oblikovanje novih zgodb

Vabimo vas, da se na naši platformi odpravite na potovanje sebi lastnega učnega procesa in preskusite katero izmed tukaj predstavljenih vaj, bodisi sami ali v skupini. Če želite izvedeti več, vas vabimo, da si ogledate kurikulum »DELO Z ZGODBAMI« v razdelku z rezultati.

 

POJDITE NA UČNI NAČRT

CILJ: Pridobiti znanje o strukturah zgodbe, metaforah in možnostih uporabe le-teh

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

UI1: Povedati in obrazložiti najljubšo zgodbo

UI2: Pojasniti različne strukture zgodb

UI3: Raziskati praktično uporabo struktur zgodb

UI4: Pripraviti in izvesti predstavitev zgodbe

UI5: Opraviti postopek samoocenjevanja

Primer vaje – Začetek dela ali »Prijava«

Začenši s »portretnim krogom« kot ledolomilcem (hitri portreti drug drugega in osebna vprašanja, v igro se vključi tudi izobraževalec), naj se skupina med seboj seznani. Vsak udeleženec nariše hiter (10 min) portret vsaj treh drugih oseb in zapiše (ne vpraša) vprašanja drugemu. Po treh krogih vsak udeleženec izbere 1 portret (ali 1 vprašanje), ki mu je zanimiv(o) in razloži svojo izbiro skupini. Po vaji udeleženci rečejo: »Prijavljeni«.

 

Dovolite udeležencem, da ob pripovedovanju stojijo (ni obvezno) pri čemer izobraževalec poudari, da gre pri tem že za pripovedovanje zgodbe. Vsi smo »pripovedovalci zgodb«, čeprav menimo, da nismo.

POJDITE NA UČNI NAČRT

CILJ: Ustvariti podlago za uspešno skupinsko delo z uporabo različnih vidikov skupinske dinamike.

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

UI1: Razumeti delo v skupini.

UI2: Razumeti pomen aktivne udeležbe znotraj skupine in kako oblikovati skupino.

UI3: Razumeti in ponazoriti pomen postopnega vzpostavljanja zaupanja in občutka ranljivosti v skupini.

Primer vaje – »Štiri osebe vstanejo«

Udeleženci sedijo na stolih tako da tvorijo krog. Osnovno pravilo igre je, da morajo štirje udeleženci stati naenkrat, vendar nihče ne sme stati več kot 10 sekund. Ni jim dovoljeno, da bi komunicirali med seboj na kakršenkoli drug način, temveč zgolj opazujejo druge.

Vsak udeleženec mora skrbno opazovati situacijo in druge udeležence, poskušati razumeti / komunicirati s skupino brez besed in paziti, da ne vstanejo več kot 4 osebe hkrati. Ker je treba spoštovati morebitne omejitve fizične narave - lahko igro izvedemo v krogu, vendar brez vstajanja in z uporabo »dvigovanja roke« v zrak, pri čemer se pravila iz prve različice ne spremenijo. Vajo izvedite tako, da bo vsak udeleženec imel priložnost, da vstane / dvigne roko in ko bo opazno, da je skupina začela učinkovito komunicirati. Ob koncu izvedite zberite povratne informacijo od skupine, po možnosti od vsakega udeleženca, o naslednji zadevi: Kako so vedeli, kdaj je treba vstati? So si prizadevali, da bi jih drugi opazili? Kdaj je bil čas, ko so menili, da so del skupine, ki sodeluje med seboj?

POJDITE NA UČNI NAČRT

CILJ: Poznavanje in razumevanje identitete, (namensko / osebno) pripovedovanje zgodb (prevladujoči narativi) in posledic le-tega (za posameznika in družbo).

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

LO1: Understand Identity and Aspects of own Personality

UI2: Razumeti identiteto znotraj skupine

UI3: Razumeti razliko med pripovedovanjem zgodb in narativom pri delu z zgodbami

UI4: Razumeti dominantne pripovedi

UI5: Razumeti vpliv in možne uporabe zgodb

Primer vaje – »Emocionalni histogram« »Emocionalni histogram«

»Pomislite na trenutek v vašem življenju, ko so se vaša čustva spremenila (srečna, žalostna, jezna, zadovoljna itd.). Poskusite ta čustva izraziti v barvah v histogramu (prikazati primer) iz vzroka do učinka in končnega stanja«

CILJ: Poznavanje vloge poslušalca pri delu z zgodbami. Prepoznavanje vpliva (opaženega) vedenja poslušalca na propovedovalca. Prepoznavanje sposobnosti zaznavanja drugega (empatija), da bi mu lahko pomagali pri njegovi zgodbi in propovedovanju. Zavedanje, da "odvračanje od sebe" (narediti korak nazaj) že lahko opolnomoči druge.

POJDITE NA UČNI NAČRT

CILJ: Poznavanje vloge poslušalca pri delu z zgodbami. 

Prepoznavanje vpliva (opaženega) vedenja poslušalca na propovedovalca.  

Prepoznavanje sposobnosti zaznavanja drugega (empatija), da bi mu lahko pomagali pri njegovi zgodbi in propovedovanju. 

Zavedanje, da "odvračanje od sebe" (narediti korak nazaj) že lahko opolnomoči druge.

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

UI1: Razumeti empatično poslušanje

UI2: Razumeti empatično poslušanje v povezavi z vedenjem

UI3: Razumeti pomen spraševanja in postavljanja v ozadje

 

Primer vaje 

Zainteresirani in zdolgočaseni: Zavedanje, kako naše poslušanje vpliva na drugega. Ta aktivnost mora biti zabavna za udeležence.

Skupina je razdeljena na dva dela. Eno skupino vodi izobraževalec in jo poduči o pravilih igre. Udeleženci sedijo v parih, eden je pripovedovalec, drugi pa poslušalec. Izobraževalec določi neko temo (ne pretirano resno ali zahtevno), ki bi utegnila biti zanimiva skupini. Poslušalci imajo nalogo, da pozorno poslušajo drugega v predhodno dogovorjenem obsegu, dokler izobraževalce ne poda predhodno dogovorjenega znaka (ploskanje, kašljanje, …) na katerega poslušalci vidno nakažejo postopno zmanjšanje vneme poslušanja drugega. dolgčas. Oblikujte skupine štirih ali šestih ljudi in se pogovorite o tem, kako se je počutil tisti, ki je bil v vlogi pripovedovalca. Podelite izkušnjo na skupinski razpravi.

POJDITE NA UČNI NAČRT

CILJ: Učeči se bodo usvojili znanje o tem kako pravilno voditi pogovor z uporabo narativnega pristopa

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

UI1: Razumeti kako postavljati vprašanja z uporabo narativnih in krožnih vprašanj

UI2: Razumeti, kako eksternalizirati pogovor

UI3: Razumeti, kako sestaviti in oblikovati vprašanje z uporabo narativnega pristopa

UI4: Razumeti in uporabiti narativni pristop v kontekstu pripovedovanja zgodb in dela z zgodbami

LO5: Understand Skills and Values Applicable to Solution Building

 

 

1. Kako bi imenovali problem, ki vpliva na vaše življenje?

  1. Kako bi imenovali problem, ki vpliva na vaše življenje?
  2. Če bi ga lahko opisali, kako bi izgledal? Bi bil moškega ali ženskega spola? Ali bi bil mlad ali star? Ali bi govoril? Če da, kaj bi povedal?
  3. Kdaj se je prvič pojavil problem v vašem življenju?
  4. Kakšni so nameni, ki jih ima po vašem mnenju problem za vas in vaše življenje?
  5. Na lestvici od 0 do 10, kjer »0« pomeni, da težava sploh ne vpliva na vaše življenje, in »10« pomeni, da problem popolnoma vpliva na vaše življenje, kam bi v svojem življenju umestili ta problem?
POJDITE NA UČNI NAČRT

CILJ: Učeči se bo usvojil znanje o tem kako se prilagoditi vsakemu specifičnemu kontekstu dela (z zgodbami) in kulturnim razlikam.

 

Predvideni Učni izidi (UI)

 

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

UI1: Razumeti pomen vpliva različnih izobraževalnih in poklicnih ozadij

UI2: Ustvariti varno okolje dela

UI3: Uporabiti ustrezne jezikovne strukture

Primer vaje – Ustvarjanje varnega okolja

Udeleženci so združeni v parih skladu s posebnostmi svojih skupnosti/uporabnikov. Razmišljajo naj o fizičnih značilnostih t.i. »tretjega prostora« za delo s svojo skupnostjo oz. uporabniki. Pozovite jih, naj opredelijo specifična vprašanja ali dodatne okoliščine, ki jih je treba upoštevati tako glede fizičnega prostora kot tudi ustreznosti elementov okolja, kot so kultura, tradicija, starost, spol itd.

POJDITE NA UČNI NAČRT

CILJ: Učeči se bodo razumeli bistvene elemente zgodbe in jih uporabili pri ustvarjanju novih zgodb. Poslušalcem bodo zmožni posredovati svojo zgodbo.

Predvideni Učni izidi (UI)

Na koncu te enote bo učeči se zmogel:

UI1: Razumeti, kako vizualizirati zgodbo.

UI2: Razumeti, kako izbrati ključne podatke iz vizualizacije in jih posredovati poslušalcem.

UI3: Razumeti strukture zgodb.

UI4: Oblikovati novo zgodbo.

Primer vaje - preprosta zgodba z začetkom in koncem

Spomnite se prostora nekje zunaj v naravi, nekje, kjer smo že bili. Predstavljajte si, da stojite na sredini tega mesta (lahko zaprete oči).

Poglej okoli sebe. Kaj lahko vidite, kar je daleč stran? Kaj lahko vidite, kar je blizu? Kaj lahko slišite, da je blizu? Kaj slišite v daljavi? Kaj lahko vonjate? Kako se počutite?

Predstavljate si, da ta vaš prostor zapustite. Izberite svojo obliko prevoza. Potujete. Kako se počutite? Ali ob cesti obstajajo posebne znamenitosti? Srečate nekoga. Kakšna je interakcija? Kakšna čustva so ob tem srečanju prisotna?

Potujete naprej, ne glede na obliko prevoza. Ali peljete osebo, s katero ste se srečali, ali jo pustite za seboj? Kako se počutite ob misli na to srečanje z osebo ali osebami?

Prišli ste na drugo mesto. Poglej okoli sebe. Kaj lahko vidite, kar je daleč stran? Kaj lahko vidite, kar je blizu? Kaj lahko slišite, da je blizu? Kaj slišite v daljavi? Kaj lahko vonjate? Kako se počutite?

POJDITE NA UČNI NAČRT

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

sl_SISlovenščina
X