O projektu

Projekt »StoryTeller« s polnim imenom »Empowering of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries« se financira v okviru akcije Erasmus + KA2 in je strateško partnerstvo za poklicno izobraževanje in usposabljanje (št. 16-202-021567). Ideja za skupno delo izhaja iz opaznega povečanja pomena pripovedovanja zgodb kot poklicnega pristopa. Samo pripovedovanje zgodb je bilo prepoznano kot pristop za opolnomočenje tistih, ki po eni strani pripovedujejo zgodbe in tistih, ki poslušajo na drugi strani. Družbene spremembe in naraščanje števila ranljivih družbenih skupin po vsej Evropi, so jedro skupnega dela v tem partnerstvu. Spoštovanje slednjega pomeni, da pripovedovanje zgodb predstavlja način za krepitev vloge ranljivih skupnosti in strokovnjakov, ki delajo z njimi.

Za Storytelling ali pripovedni pristop, kot zelo uporaben, koristen in k spremembi usmerjen pristop, velja, da razen nekaterih »delnih« izjem ne obstaja kot formalna oblika izobraževanja. Prav tako je zaznati umanjkanje poklicnega izobraževanja na tem področju (izjema so severne države EU, zlasti v Združeno kraljestvu (Škotska in Severna Irska), tudi v ZDA in Avstraliji).

Zato si projekt prizadeva za akreditacijo tega poklica v državah partnericah upoštevaje:
• potrebe ljudi, ki jim grozi izključenost zaradi invalidnosti, etnične in / ali kulturne pripadnosti, socialnih in ekonomskih ovir ali drugih prikrajšanosti,
• približevanje pripovedovanja zgodb različnim strokovnjakom, ki delajo z ogroženimi osebami,
• EOK (ECVET in EQUAVET) za predstavitev učnega načrta pripovedovanja zgodb za formalno akreditacijo C-VET.

Naš cilj je postaviti temelje za dolgoročni razvoj profesionalnega pripovedovanja zgodb v manj opremljenih državah in s tem prispevati k bolj uravnoteženemu razvoju zgodbe pripovedovanja zgodb v Evropi in s tem prispevati k bolj opolnomočeni in enakopravni družbi.

 

 

O partnerjih

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. ki se ukvarja z usposabljanjem, zaposlovanjem in socialnim vključevanjem brezposelnih invalidov in težje zaposljivih oseba, ki imajo omejitve in ovire pri zaposlovanju. To je lahko posledica bolezni, poškodb ali funkcionalnih omejitev. Naše poslanstvo je usposabljanje in zaposlovanje invalidov na določenih delovnih mestih, ki zahtevajo prilagoditev proizvodnih in storitvenih dejavnosti, hkrati pa smo del konkurenčnega sistema tržnega gospodarstva.

www.ozara.si

BBRZ Avstrija zagotavlja storitve na področju preventive, intenzivne rehabilitacije in organizacijskega svetovanja na področju zdravja. Razvija tudi vzorčne projekte na področju poklicne rehabilitacije. BBRZ spremlja ljudi z invalidnostjo, nastalo zaradi nesreče ali bolezni, na poti k vrnitvi v delovno življenje in okolje že od leta 1975. Ciljne skupine so osebe z zdravstvenimi ali funkcionalnimi okvarami in / ali težavami v duševnem zdravju, pa tudi podjetja. BBRZ se nenehno ukvarja z razvojem rehabilitacijskih shem in centrov po vsej Evropi in sodeluje v približno 100 transnacionalnih projektnih partnerstvih.

www.bbrz-gruppe.eu

 

EOLAS S.L. nudi storitve in podporo vsem podjetjem, organizacijam in subjektom, ki imajo potrebe na področju oblikovanja in upravljanja strateškega načrtovanja in projektov. Podjetje ponuja storitve, povezane z opredelitvijo poslovnih strategij; poti in strategije internacionalizacije za pridobitev sredstev in nepovratnih sredstev (mednarodni, evropski, nacionalni in regionalni razpisi). Organizacija spremlja celoten proces, od začetne analize ter konceptualne in oblikovne faze do upravljanja in spremljanja izvajanja in končne ocene strategije ali projekta.

www.eolas.es

 

UNIPOSMS je mednarodno priznan kot eden izmed varuhov kulture mediteranske prehrane in tradicije poučevanja starodavne Scuola Medica Salernitana, ki ju predstavništvo UNESCO-a obravnava kot neopredmeteno kulturno dediščino človeštva. UNIPOSMS s svojim neizpodbitnim statusom strokovne avtoritete na področju zdravstvenih disciplin spodbuja razvoj skupnosti in olajšuje spremembe in izobraževalne procese po vsej Italiji in sredozemskem bazenu, s tem pa prinaša ključna sredstva v konzorcij s prenosom svojega znanja glede na ugotovljene potrebe na področju.

www.uniposms.it

 

STORYBAG svoje dejavnosti izvaja na področju komunikacij (trženje, oblikovanje, pisanje) z bogatim akademskim ozadjem v socioekologiji vedenja. Imamo znanje in izkušnje na vseh področjih pripovedovanja zgodb in drugih pripovednih pristopov za organizacije, izobraževalne in zdravstvene ustanove. Na vseh področjih raziskujemo uporabnost pripovednih pristopov in zgodb. Prav tako pomagamo pri oblikovanju novih in inovativnih pristopov in metod. Rezultati kažejo, da ima delo z zgodbami in skozi njih pozitivni učinek. Zato smo veseli, da lahko sodelujemo v mednarodnih partnerstvih, ki jih financira Evropska skupnost, da preučimo, preizkušamo ter delimo svoje izkušnje s skupnostmi po vsej Evropi.

www.storybag.nl

 

CERES ima dolgo zgodovino sodelovanja s skupnostmi in prostovoljskimi skupinami, močno afiniteto do povezanosti z (dediščino) pripovedovanja zgodb in ponuja izkušnje in veščine v digitalnih medijih. Naša vizija sodelovanja, podjetništva, virov, izobraževanja in storitev pomeni, da našim strankam ponujamo široko paleto storitev, tako intelektualnih kot fizičnih, ki segajo od severozahodne obale Irske pa vse do Melbourna, Avstralija. Naša ekipa ima izkušnje pri zagotavljanju izobraževanja, usposabljanja in nadaljnjih priložnosti za osebni razvoj, tako za posameznike kot za podjetja. Ceres ima certificirane akreditacije nekaterih vodilnih svetovnih organov za priznavanje kvalifikacij. Verjamemo v organiziran, fleksibilen, zabaven pristop k izobraževanju, z osebnostno usmerjenim pristopom k učenju in ocenjevanju z uporabo številnih metodologij, od tradicionalnih do sodobnih z uporabo tehnologije mobilnih telefonov in aplikacij. Iskreno pozdravljamo in sprejemamo raznolikost pri učenju.

www.cereseurope.com

IMAGINE d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z razvojem poslovne programske opreme in ima več kot 25-letno tradicijo. Trenutno zaposluje 23 ljudi. Vse naše programske rešitve in orodja povečujejo mobilnost, globoko specifično funkcionalnost in intuitiven uporabniški vmesnik. Ponujamo sodobne rešitve, ki ustrezajo potrebam uporabnikov in uporabniku omogočajo inovacije in ohranjanje konkurenčnosti. Vse njihove aplikacije so lasten razvoj. IMAGINE ima izkušeno, izobraženo ekipo, ki je vedno motivirana in prilagodljiva strankam. Njihova fleksibilnost jim pomaga pri zadovoljevanju še tako zahtevnih uporabnikov, kupcev in njihovih potreb. Večina novih strank je pridobljenih na podlagi dobrih referenc.

www.imagine.si

 

PARTNERJI PROJEKTA

 

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

sl_SISlovenščina
X