RESULTATEN

Resuktaten van het project

COMPENDIUM VAN STORYTELLING TRTAINGS- EN CERTIFICATIE-INITIATIEVEN

Dit compendium is het eerste resultaat van het door Erasmus+ toegekende project "StoryTeller" - "Empowerment van personen die het risico lopen uitgesloten te worden door middel van de ontwikkeling van een professionele opleiding 'werlken met verhalen' voor op dit gebied onvoldoende uitgeruste EU-landen". Het belangrijkste en lange-termijndoel van dit project is om de basis te leggen voor een lange-termijnontwikkeling van professionel werken met verhalen in de "minder uitgeruste" Europese landen, en daarmee bij te dragen aan een evenwichtigere ontwikkeling van het beroep van story practitioner in Europa en daarmee bij te dragen aan een mondigere en gelijkwaardigere samenleving.

ST_Compendium.pdf

 

HET STORYTELLER CURRICULUM

The aim of this intellectual output was the development, testing, improvement and multiplication of an innovative and (ECVET/EQAVET) aligned C-VET Curriculum for professional storytelling for all professionals working with disadvantaged groups to be able to recognise and use a set of storytelling techniques, methods and tools for empowerment of people facing risk of social exclusion situations.

 

INFOGRAPHICS

Infographics.pdf

 

STORYTELLER UNIVERSELE METHODOLOGIE VOOR PROFESSIONALS & VIDEOS 

Het doel van deze output was de ontwikkeling van een universeel methodologisch cursusboek om professionals die met gemeenschappen werken, ongeacht hun professionele achtergrond of doelgroep, toe te rusten met een aantal universele basisvaardigheden, kennis, methoden, instrumenten en technieken om de groepen waarmee ze werken mondigetr en weerbaarder te maken. 

 

ONLINE INTERACTIEF STORYTELLER PLATFORM (OER)

Het online interactieve onderwijsplatform is vrij toegankelijk in 6 partnertalen (SI, AT, IT, ES, NL, EN) voor alle geïnteresseerde belanghebbenden in heel Europa en dient als Open Educational Resource (OER). Het bestrijkt alle intellectuele outputs http://learnstorytelling.eu/en/results/) en een sectie inspirerende video's die zelfgestuurd leren ondersteunen: http://learnstorytelling.eu/en/

 

BUSINESS- EN LEVERINGSRAPPORT

Het doel van deze intellectuele output is het creëren, promoten en onderhouden van het merk StoryTeller in C-VET (beroeps)onderwijs op de lange termijn. Het omvat informatie over de stappen die zijn genomen om een nieuwe kwalificatie erkend te krijgen.

Storyteller 2017,

Ontworpen door

nl_NLNederlands
X