CURRICULUM ONTWERP

In samenwerking met de OCN (NI) -richtsnoeren van het Toekenningslichaam benadrukte de ontwerpaanpak van het Toekenningsprogramma het belang van een duidelijk traject voor docenten om een samenhangend en soepel leerproces mogelijk te maken, waardoor ook leerders konden kiezen voor onderwerpen en inhoud binnen een kwalificatiestructuur.  

Deze competentiegerichte formele vormentoekenning is geen nieuw concept in het Verenigd Koninkrijk voor facilitators, mentoren, trainers of leraren. Een dergelijke kwalificatiestructuur is echter misschien niet zo gebruikelijk in veel andere Europese landen en daarom hebben de partners in dit project elk een eenheid ontworpen met leerresultaten waarin hun focus niet alleen ligt in het communiceren van contention-gebaseerde kennis, maar ook in het streven om ervoor te zorgen dat studenten zouden dergelijke kennis in professionele of persoonlijke situaties kunnen toepassen.

Fase 2 van het Compendium Research voltooid door projectpartners in 2017 bestond uit een reeks interviews uitgevoerd door alle partners in hun eigen land en de geïnterviewde personen waren: 

• hulp aan professionals (psychologen, counselors, coaches, maatschappelijk werkers, artsen, enz.) Die al storytelling toepassen of kunnen toepassen in hun werk;
• professionele verhalenvertellers die al werken met mensen die gevaar lopen;
• professionele verhalenvertellers die niet met mensen met een verhoogd risico werken, maar die gevraagd worden na te denken over een mogelijkheid om dat binnen hun huidige werkomgeving te doen. 
De verzamelde gegevens gaven ons voldoende informatie om een cursus storytelling te ontwikkelen, waarbij een dergelijke cursus ook zou worden gekenmerkt door een meer internationale aanpak, waarbij ideeën uit verschillende sociaal-culturele en nationale contexten werden samengebracht.

De naam van de voorgestelde kwalificatie is WERKEN MET VERHALEN en de eenheden ontworpen door de partners zijn:
• Unit 1: Inleiding tot werken met verhalen 
• Unit 2: Building Group Dynamics 
• Unit 3: Hoe verhalen werken 
• Unit 4: Luistercompetenties 
• Unit 5: Narrative Inquiry 
• Unit 6: Crafting New Stories 
• Eenheid 7: cultureel en context

STRUCTUUR VAN HET CURRICULUM & KWALIFICATIE 
Uit ons deskresearch in 2017 vonden we een aantal EU-projecten over storytelling. We concentreerden ons op die projecten door storytelling te gebruiken als een educatieve tool, of als een hulpmiddel om mensen en gemeenschappen te empoweren. Gezien deze projecten kunnen we concluderen dat geen ander EU-project voor een leven lang leren gericht is op het specifieke gebied van verhalen vertellen met mensen in risicogroepen. Het UK Awarding Body Open College Network UK (OCN UK) werd oorspronkelijk opgericht om in dergelijke groepen te voorzien en de accreditatiemethode past goed bij dit project. 

Alle trainingen zijn modulair georganiseerd binnen een unit-gebaseerd systeem, waarbij Learning Outcomes (LO) worden bepaald en uitgesplitst in competenties, vaardigheden en kennis die Beoordelingscriteria (AC) worden genoemd. 

Alle verdere opleidingen en trainingen binnen ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) worden gemeten en overgezet naar ECVET-punten, dus het is de bedoeling dat de volledige training 2 ECVET-punten dekt (overeenkomend met een werktijd van niet meer dan 50 uur) . 

Leerresultaten (LO) - het is belangrijk om de leerresultaten van de studenten op een bepaald niveau te volgen, daarom worden LO's geschreven om te reflecteren wat bedoeld is om te worden geleerd en de gebruikte taaldescriptoren zijn van groot belang, bijv. "Begrijpen", "beschrijf "," Verkennen "," demonstreren ", maar flexibel genoeg zijn om facilitators, mentors, trainers of leraren in staat te stellen zich aan te passen aan het niveau van de leerling. Er is GEEN ONDERZOEK voor het leren van inhoud.

Beoordelingscriteria (AC) - Beoordelingsbladen worden gebruikt voor alle controleprocessen om de beoordeling van de leerresultaten in detail weer te geven. Deze weerspiegelen de leerprestaties van de student en bepalen of de competentie of bekwaamheid voor het LO is bereikt, of dat verdere werkzaamheden moeten worden verricht en verdere actie moet worden voltooid. Er is geen FAIL - een student zal uiteindelijk "bereiken". Taalbeschrijvingen omvatten woorden zoals "identificeren", "beleven", "uitvoeren".

Verwijzingen naar het curriculum
BETALENDE CURSUS97 SEATS LEFT
  • BETALEND
  • 10 dagen
  • 100 DEELNEMERS
3 STUDENTEN INGESCHREVEN

Belangrijk

Deze cursus is gratis, geen login nodig ...!

Storyteller 2017,

Ontworpen door

nl_NLNederlands
X