Over ons

Het project "StoryTeller" met de volledige naam "Empowerment van personen die het risico lopen uitgesloten te worden door middel van de ontwikkeling van een professionele opleiding 'werlken met verhalen' voor op dit gebied onvoldoende uitgeruste EU-landen" wordt gefinancierd in het kader van het Erasmus+ KA2 programma en is een strategisch partnerschap voor beroepsonderwijs en -opleiding (nr. 16-202-02-021567). Het idee om samen te werken vloeit voort uit een duidelijke toename van het belang van het werken met verhalen als beroep. Storytelling en andere narratieve aanpakken worden gezin als empowerment van vertellers én luisteraars. Maatschappelijke veranderingen die de groei van kansarme populties in Europa met zich meebrengen, vormen de kern van het gemeenschappelijke werk in dit project. Met respect voor het laatste wordt het vertellen van verhalen gezien als een manier om kwetsbare gemeenschappen sterker en weerbaarder te maken en professionals die met hen werken beter toe te rusten.

Het wordt als een zeer nuttige, nuttige en veranderingsgerichte methodiek wordt erkend in de noordelijkere EU-landen, met name in het Verenigd Koninkrijk (Schotland en Noord-Ierland) maar ook in de Verenigde Staten en Australië, maar het is duidelijk dat er, op enkele uitzonderingen na, op dit gebied geen formele onderwijsmodules voor voor beroepsonderwijs en -opleiding zijn opgenomen.

Het project streeft daarom naar (en werkt aan) een accreditatie van dit beroep in de landen van het partnerschapsconsortium waarbij gelet wordt op:
- de behoeften van mensen die het risico lopen uitgesloten te worden als gevolg van een handicap, etnische en/of culturele achtergrond, sociale en economische barrières of andere nadelen,
- het dichterbij brengen van werken met verhalen bij een breed scala aan professionals die werken met risicopersonen,
- EQF (ECVET en EQUAVET) kwalificaties om het leerplan/curriculum voor het werken met verhalen formeel erkend te krijgen voor beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen.

Ons doel is om de fundamenten te leggen voor een ontwikkeling op de lange termijn van professionele vertelkunst in de minder goed uitgeruste landen en daarmee bij te dragen aan een meer evenwichtige ontwikkeling van het vertelkunstenberoep in Europa, en zo bij te dragen aan een meer mondige en gelijkwaardige samenleving.

 

 

Over de partners

Ozara doo Service and Disability company is een arbeidsongeschiktheidsbedrijf dat zich toelegt op de opleiding, de werkgelegenheid en de sociale inclusie van werklozen met een handicap, samen met moeilijk in dienst te nemen personen die beperkingen en belemmeringen hebben met betrekking tot werkgelegenheidskansen. Dit kan te wijten zijn aan ziekte, letsel of functionele beperkingen. Onze missie is het trainen en in dienst hebben van personen met een handicap op bepaalde specifieke werkplekken die de aanpassing van productie- en serviceactiviteiten vereisen, terwijl ze deel uitmaken van een competitief markteconomisch systeem.

www.ozara.si

BBRZ Austria biedt diensten op het gebied van preventie, intensieve revalidatie en gezondheidsgerelateerde organisatiebegeleiding. Het ontwikkelt ook modelprojecten op het gebied van beroepsrevalidatie. BBRZ begeleidt mensen die gehandicapt zijn door een ongeval of ziekte, op hun weg terug naar het werkende leven sinds 1975. Doelgroepen zijn personen met gezondheidsproblemen of functionele beperkingen en / of geestelijke gezondheidsproblemen, maar ook bedrijven. BBRZ is voortdurend bezig met het ontwikkelen van ontwenningsregelingen en centra in heel Europa en neemt deel aan ongeveer 100 transnationale projectpartnerschappen.

www.bbrz-gruppe.eu

 

EOLAS SL biedt diensten en ondersteuning aan alle ondernemingen, organisaties en entiteiten met eisen op het gebied van het ontwerpen en beheren van strategische planning en projecten. Het bedrijf biedt diensten aan die verband houden met de definitie van bedrijfsstrategieën; internationaliseringspaden en strategieën om financiering en beurzen te verkrijgen (internationaal, Europees, nationaal en regionaal). De organisatie begeleidt het hele proces, van de eerste analyse en conceptuele en ontwerpfase tot het beheer en de monitoring van de implementatie en eindevaluatie van de strategie of het project.

www.eolas.es

 

UNIPOSMS wordt internationaal erkend als een van de hoeders van de Mediterrane dieetcultuur en de onderwijstradities van de oude Schola Medica Salernitana, beide door de UNESCO-vertegenwoordiger beschouwd als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Met zijn onbetwistbare status van professionele autoriteit op het gebied van gezondheidsdisciplines, beoogt UNIPOSMS de ontwikkeling van gemeenschappen te bevorderen en veranderings- en onderwijsprocessen in heel Italië en het Middellandse-Zeebekken te vergemakkelijken, waardoor cruciale middelen aan het consortium worden gegeven door zijn kennis over te dragen met betrekking tot de geïdentificeerde behoeften in het veld.

www.uniposms.it

 

STORYBAG heeft een achtergrond in communicatie (marketing, design, schrijven), een academische achtergrond in sociaal-ecologie van gedrag. We hebben kennis van en ervaring met alle facetten van storytelling en andere narratieve benaderingen voor organisaties, onderwijs en gezondheidszorg. Op alle gebieden onderzoeken we de toepasbaarheid van verhalende benaderingen en verhalen. Het helpt ook om met nieuwe en innovatieve benaderingen en methoden te komen. De resultaten laten zien dat het werken met en door verhalen een positief en stimulerend effect heeft. Dit is ook de reden waarom we graag een rol willen spelen in door de EG gefinancierde internationale partnerschappen, om te onderzoeken en te testen en te delen met gemeenschappen in heel Europa.

www.storybag.nl

 

CERES heeft een lange geschiedenis van werken met gemeenschaps- en vrijwilligersgroepen, een sterke affiniteit met (erfgoed) verhalen vertellen en biedt ervaring en vaardigheden in digitale media. Onze visie op samenwerking, Enterprise, Resources, Education & Services betekent dat we een breed scala aan faciliteiten bieden, zowel intellectueel als fysiek voor onze klanten, variërend van lokaal hier in de noordwestkust van Noord-Ierland tot zelfs zover Melbourne , Australië. Ons kwalificatieteam heeft ervaring met het leveren van onderwijs, training en doorlopende persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel voor individuen als voor bedrijven. Ceres heeft gecertificeerde accreditaties van enkele van 's werelds toonaangevende toekennende instanties. Wij geloven in een beheerde, flexibele, leuke benadering van het onderwijs, met een persoonsgerichte benadering van leren en beoordelen met behulp van een breed scala aan methodologieën van traditionele langetermijn tot nieuwe multimedia met behulp van technologie voor mobiele telefonie en apps. We zijn van harte welkom en omarmen diversiteit in leren.

www.cereseurope.com

IMAGINE is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van bedrijfssoftware en heeft een traditie van meer dan 25 jaar. Momenteel stelt het ongeveer 30 mensen tewerk. Al onze softwareoplossingen en tools verbeteren de mobiliteit, diepgaande branchespecifieke functionaliteit en een intuïtieve gebruikersinterface. We leveren moderne oplossingen die inspelen op de behoeften van de gebruiker en stellen de gebruiker in staat te innoveren en concurrerend te blijven. Al hun toepassingen zijn onze eigen ontwikkeling. IMAGINE heeft een zeer ervaren, goed opgeleide team, altijd gemotiveerd en aanpasbaar aan klanten. Hun flexibiliteit helpt hen om zelfs de meest veeleisende gebruikers, klanten en hun behoeften tevreden te stellen. De meeste nieuwe klanten worden verkregen op basis van goede referenties.

www.imagine.si

 

PROJECT PARTNERS

 

Storyteller 2017,

Ontworpen door

nl_NLNederlands
X