Rezultati

Rezultati projekta

ZBORNIK O OBSTOJEČIH IZOBRAŽEVANJIH IN CERTIFIKACIJSKIH INICIATIVAH NA PODROČJU STORYTELLINGA

Zbornik je prvi rezultat Erasmus + projekta »StoryTeller - Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries«. Osrednji cilj tega projekta je postaviti temelje za dolgoročni razvoj profesionalnega dela z zgodbami v tozadevno »manj opremljenih« evropskih državah in s tem prispevati k bolj uravnoteženemu razvoju tega pristopa v Evropi in s tem. prispevati k bolj opolnomočeni in enakopravni družbi.

ST_Compendium.pdf

 

STORYTELLER CURRICULUM

The aim of this intellectual output was the development, testing, improvement and multiplication of an innovative and (ECVET/EQUAVET) aligned C-VET Curriculum for professional storytelling for all professionals working with disadvantaged groups to be able to recognise and use a set of storytelling techniques, methods and tools for empowerment of people facing risk of social exclusion situations.

 

INFOGRAPHICS

Infographics.pdf

 

STORYTELLER UNIVERZALNA METODOLOGIJA ZA STROKOVNE DELAVCE & VIDEO 

The aim of this Intellectual output was the development a universal methodological guidelines to equip professionals working with communities, regardless of their professional background, area, target group and purpose, with some basic universal skills, knowledge, methods, tolls and techniques to be able to empower the disadvantaged groups they work with. 

Pripovedovalec 2017,

Oblikovano od

X