resultaten

Resultaten van het project

COMPENDIUM VAN STORYTELLING TRAINING & CERTIFICATIE-INITIATIEVEN

Het huidige Compendium vertegenwoordigt de eerste output van het door Erasmus Plus toegekende project "StoryTeller" - Empowerment van personen die het risico lopen te worden uitgesloten door middel van de ontwikkeling van professionele storytelling-training in ondergeschikte EU-landen. Het belangrijkste en langetermijndoel van dit project is om de basis te leggen voor een langetermijnontwikkeling van professionele verhalen in de "minder toegankelijke" Europese landen, en daarmee bij te dragen aan een meer evenwichtige ontwikkeling van het vertelkunstenberoep in Europa, aldus bijdragen aan een meer mondige en gelijkwaardige samenleving.

ST_Compendium.pdf

 

STORYTELLER CURRICULUM

The aim of this intellectual output was the development, testing, improvement and multiplication of an innovative and (ECVET/EQUAVET) aligned C-VET Curriculum for professional storytelling for all professionals working with disadvantaged groups to be able to recognise and use a set of storytelling techniques, methods and tools for empowerment of people facing risk of social exclusion situations.

 

INFOGRAPHICS

Infographics.pdf

 

STORYTELLER UNIVERSELE METHODIEK VOOR PROFESSIONALS 

The aim of this Intellectual output was the development a universal methodological guidelines to equip professionals working with communities, regardless of their professional background, area, target group and purpose, with some basic universal skills, knowledge, methods, tolls and techniques to be able to empower the disadvantaged groups they work with. 

Storyteller 2017,

Ontworpen door

X